Realizacje

< POPRZEDNIA STRONA     1     2     3     4     NASTĘPNA STRONA >

ROZDZIELNICA SM6 6kV

 1. Dostawa i montaż rozdzielnicy SM6 6kV do zasilania silników SN,
 2. Wykonanie połączeń pomiędzy transformatorem 20/6kV a istniejącą rozdzielnicą SN 20kV i nowodostarczaną sekcją 6kV,
 3. Dostawa i montaż rozdzielnicy zabezpieczenia temperaturowego,
 4. Modernizacja pola rozdzielnicy ABB 20kV.

KUŹNIA JAWOR SA

Modernizacja dwóch pól rozdzielni GST 20kV:

 • modernizacja obwodów wtórnych i telemechaniki,
 • modernizacja obwodów pierwotnych,
 • konfiguracja i uruchomienie,
 • dostawa wyłączników i zabezpieczeń.

Skórcz – Iglotex Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Montaż rozdzielnicy kogeneracji pod układ trzech sztuk Generatorów 3 MW,
 • Wykonanie modernizacji obwodów wtórnych oraz montaż zabezpieczeń typu Micom,

Zielonka – Unirubber Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Dostawa i montaż w komorach transformatorowych 2 kompletów układów rozłączników i uziemników produkcji ABB,
 • Zastosowanie autorskiej konstrukcji przeniesienia napędu ręcznego odłączników.

Modernizacja obwodów wtórnych – Stacja 110/20kV R-Kamieniec

Zakres prac:

 • Modernizacja obwodów wtórnych, wraz z montażem zabezpieczenia typu Micom P139, w polu SN czynnej stacji.
 • Próby funkcjonalne i pomiary pomontażowe.

Przegląd obwodów pierwotnych 38 pól rozdzielnicy blokowej 6kV typ Univer C, prod. ABB,
Elektrownia Turów blok 03BBA

Zakres prac:

Próby funkcjonalne w 38 polach rozdzielnicy blokowej 03BBA ELT po modernizacji, przegląd obwodów pierwotnych (tor szynowy, przekładniki, diagnostyka wyłączników typu VD4), usuwanie usterek pomontażowych i przygotowanie rozdzielnicy do synchronizacji bloku.

Wykonanie przeglądu infrastruktury SN i nn
w ciągu 24h postoju zakładu

Zakres prac:

 • Przegląd wraz z konserwacją – rozdzielnic SN typu SM6, Motorpact, Uniswitch,
 • Sprawdzenie mechaniczne blokad, głównych torów prądowych rozdzielnic SN, oraz wyłączników typu SF1 i VD4,
 • Przegląd wraz z konserwacją – 9 szt. transformatorów typu Trihal o mocach 1600kVA, 3150kVA, 2500kVA,
 • Diagnostyka wyłączników typu VD4 i SF1,
 • Pomiary transformatorów,
 • Sprawdzenie mechaniczne i pomiary 9 szt. rozdzielnic niskiego napięcia prod. Eaton,
 • Diagnostyka wyłączników niskiego napięcia prod. Eaton,
 • Przegląd szaf 110VDC,
 • Sprawdzenie układów automatyki stacyjnej i systemów zasilania rezerwowego.

Doposażenie pola typu GBCB rozdzielnicy SM6 (prod. Schneider Electric) w przekładniki prądowe i napięciowe wraz z montażem obwodów pierwotnych, dla inwestycji budowy budynku Biurowego przy ul. Kilińskiego w Krakowie.

Realizacja zadania modernizacji pola nr 4
i pola nr 18

– GPZ Stara Mleczarnia –
zasilanie zakładu INTERSNACK w Nysie.

Zakres prac:

Doposażenie pól rozdzielnicy w wyłączniki VD4 produkcji ABB wraz z wykonaniem połączeń szynowych, montaż płyt z obwodami wtórnymi, montaż i dostawę terminali zabezpieczeniowych REF 610 produkcji ABB, ich konfigurację i rozruch pól po modernizacji obwodów wtórnych i pierwotnych.

Realizacja zadania modernizacji
pola nr 1 oraz pola nr 14
w Oczyszczalni Ścieków Mikulczyce w Zabrzu.

Zakres prac:

Wymiana starych rozłączników bezpiecznikowych typu ORB na nowe rozłączniki bezpiecznikowe typu NALF-24 wraz z wykonaniem konstrukcji przejściowych oraz zmianę układu szyn pola i podpięcie obwodów sterowania.

< POPRZEDNIA STRONA     1     2     3     4     NASTĘPNA STRONA >