Certyfikaty

Certyfikacja w zakresie technologii, rozwiązań i instalacji dla zakańczania i łączenia kabli w technologii zimnokurczliwej, nasuwanej oraz termokurczliwej dla głowic z serii ITK, OTK, AIP, AIS, AFS, MONOi, MONOe, oraz muf z serii CSJ, GTS, JTS i systemów połączeń dla głowic konektorowych Interface A i C1/C2: serii 250A, 200LR, 200SR oraz 630/1250A 430TB, 480TB, 484TB wraz z akcesoriami o napięciu do 24kV.

Certyfikacja z obsługi systemów pomiarowo-diagnostycznych oraz interpretacji danych pomiarowych wyładowań niezupełnych i tangensa delta kabli SN

Certyfikacja z zakresu montażu, eksploatacji i obsługi wyłączników VD4 z napędem EL.